CHENGDU BIENNALE ‘TIME GRAVITY’, CHINA

16/07/2023

CHENGDU BIENNALE ‘TIME GRAVITY’

Chengdu Art Museum

Chengdu, China 

16/07/2023 – 22/11/2023

Section « Sensing the Unknown », Chengdu Contemporary Art Museum
Curator: Philipp Ziegler
Artists list : https://mp.weixin.qq.com/s/9nkjSrq2KY5GsgaKMuCa7A
Teaser : https://youtu.be/3r0Eu4qW1i4

Exhibition Name: Time Gravity – 2023 Chengdu Biennale Exhibition Time: July 16, 2023-November 2023 Opening Time: July 16, 2023 Venue: Area A and B of Chengdu Art Museum in Tianfu Art Park, Chengdu (Chengdu Tianfu Art Museum, Chengdu Museum of Contemporary Art)

Guidance Unit: Chengdu Municipal Bureau of Culture, Broadcast-TV, and Tourism Organizer: Chengdu Art Museum Academic Committee Director: Fan Di’an Chief Curator: Wang Shaoqiang Artistic Director: Lu Peng
Curatorial team (in the order of section planning): Wang Shaoqiang, Philip Dodd (UK), Philipp Ziegler (Germany), Zhang Zikang, Ji Shaofeng, Wu Hongliang, Yu Ke, Xiang Liping, Jiang Jun
Academic Committee of the exhibition (sorted by last name strokes): Guan Yuda, He Duoling, Huang Zongxian, Lu Hong, Li Qingke, Liu Jiakun, Wang Duanting, Yang Wei, Yang Xiaoyan, Zhou Chunya

< Retour à la page News